۲۵ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی از حیرانی‌ها - 6

از عشقی دیرین رسته‌ام
دیگر تمامی زنان زیبایند
از: اورهان ولی با ترجمه‌ی احمد پوری

هیچ نظری موجود نیست: