۱۰ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 13

چیز بدی نیست جنگ
شکست می‌خورم
اشغالم می‌کنی

شعر: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: