۱۴ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 15

چه شغل عجیبی!‏
شروع هفته تو را می‌بینم
باقی هفته
به خاموش کردن خود در اتاقم مشغولم


شعر: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: