۱۳ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 14

با اين همه «را» هنوز مفعولِ بي‌واسطه‌ایقسمتی از شعرِ علی مسعودی‌نیا

هیچ نظری موجود نیست: