۰۹ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 12

از هزاران زنی که فردا
پیاده می‌شوند از قطار
یکی زیبا
و مابقی مسافرند


شعر: عباس صفاری

هیچ نظری موجود نیست: