۰۹ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 10

سرِ صحبت را
هر کجا و هر چه بوده‌ای
همیشه من باز کرده‌ام
و نیمه‌شبان   تنها
با زیبایی دردناک تو
به خانه رفته‌ام


شعر: عباس صفاری

هیچ نظری موجود نیست: