۰۱ اسفند، ۱۳۹۲

رونویسی عاشقانه‌ها - 38

از آغوش تو تا جهنم فقط یک قدم فاصله بود.

قسمتی از نامه: نازنین خسروانی

هیچ نظری موجود نیست: