۱۳ بهمن، ۱۳۹۲

رونویسی فریادها - 28

در کودکی هم از آب می‌ترسیدم

چهارپایه را می‌کشند
حالا دارم دست و پا می‌زنم


از: پوریا سوری

هیچ نظری موجود نیست: