۲۲ فروردین، ۱۳۹۰

رونویسی فریادها - 9

من خود خدايي بودم
تو را ساختم
چون به تماشايت نشستم
ويران شدم...شعر: شهاب مقربین

هیچ نظری موجود نیست: