۲۹ فروردین، ۱۳۹۰

رونویسی امیدواری‌ها - 3

تقصير من نيست
شيب تخت به سمت توست
 


از: پیمان هوشمندزاده

هیچ نظری موجود نیست: