۳۱ فروردین، ۱۳۹۰

رونویسی عاشقانه‌ها - 20

بر چهره‌ی زندگانی من
که بر آن
هر شیار
از اندوهی جانکاه حکایتی می‌کند
آیدا
لبخندِ آمرزشی‌ستشعر: احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست: