۳۰ فروردین، ۱۳۹۰

رونویسی تراژدی - 15

امیدهایم را از دست داده بودم و اتفاقا پذیرفتن این واقعیت به من آرامش می‌بخشید... ولی حالا آن زن همه چیز را تغییر داده و امید، موضوعی است که باید از آن ترسید.نویسنده: آدولفو بیوئی کاسارس
ترجمه: مجتبا ویسی (با کمی تلخیص)

هیچ نظری موجود نیست: