۱۵ فروردین، ۱۳۹۰

رونویسی از حیرانی‌ها - 8

اگر رنگ زرد تمام شود
با چه نان بپزيم؟پابلو نرودا
ترجمه: احمد پوری

هیچ نظری موجود نیست: