۰۵ دی، ۱۳۹۱

رونویسی عاشقانه‌ها - 31

همیشه آن بادی که پشت شیشه می‌ریزد از برگ
چشم‌های تو را تا زمین بهانه خواهد کردتکه‌ای از شعر: سهند آقایی

هیچ نظری موجود نیست: