۰۱ دی، ۱۳۹۱

رونویسی فریادها - 15

در من به تحقیر منگرید
من
خاورمیانه‌ام


تکه‌ای از شعر: حافظ موسوی

هیچ نظری موجود نیست: