۰۱ دی، ۱۳۹۱

رونویسی از حیرانی‌ها - 21

تمامی روزها یک روزند
تکه تکه
میان شبی بی‌پایان


شعر: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: