۰۴ مهر، ۱۳۹۳

رونویسی از حیرانی‌ها - 36

اما تو را دیگر نمی‌خواهیم.
پیش از این‌که بروی
بگذار پنجره‌ها را بپوشانیم، که فردا نیایدبخشی از اثر: برتولت برشت
ترجمه: امید مهرگان

هیچ نظری موجود نیست: