۲۲ تیر، ۱۳۹۳

رونویسی عاشقانه‌ها - 41

خرماها کنار جاده
روی هم خرمن؛

این طور می‌بوسی‌ام
از: دنیا میخاییل
محمدرضا فرزاد

هیچ نظری موجود نیست: