۱۷ تیر، ۱۳۹۳

رونویسی فریادها - 30

تو
اگر کنار من بودی
شاید
حوادث
به صورت دیگری
اتفاق می‌افتاد


بخشی از شعر: احمدرضا احمدی

هیچ نظری موجود نیست: