۱۹ مرداد، ۱۳۹۳

رونویسی فریادها - 31این اواخر قوم را مادری کرد؛ قوم بی‌پدرمانده را. قوم مصیبت‌دیده را.


تکه‌ای از متن مسعود بهنود درباره‌ی سیمین بهبهانی

هیچ نظری موجود نیست: