۱۹ بهمن، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 18

ماشین تحریر

انگشتان من
می‌بارد
و
نام تو
می‌روید


شعر: عمران صلاحی

هیچ نظری موجود نیست: