۰۱ بهمن، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 15

... برو آنجا که تو را منتظرند
 
قاصدک
در دل من، همه کورند و کرندتکه‌ی شعری از: مهدی اخوان ثالث

هیچ نظری موجود نیست: