۲۲ دی، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 17

نه... خودم را نمی‌بخشم
که من گزارش پشت‌صحنه‌ی پلک‌های تو بودم...


شعر: علی مسعودی‌نیا

هیچ نظری موجود نیست: