۳۰ بهمن، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 16

نمی‌خواهم افسانه‌سرایان
دل‌شان بسوزد
و روزی مرا
در افسانه‌ها به تو برسانند...

شعر: عمران صلاحی

هیچ نظری موجود نیست: