۲۶ بهمن، ۱۳۸۹

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 5

من خودم خدای چرخ و فلک‌های ساکن‌ام...


 شعر: علی مسعودی‌نیا

هیچ نظری موجود نیست: