۲۹ خرداد، ۱۳۹۴

رونویسی از حیرانی‌ها - 37

هر که می‌میرد
از حافظه‌ی ما چیزی می‌کاهد

برف می‌ریزد و از خاطره می‌افتد...


بخشی از شعر: م.ع. سپانلو

هیچ نظری موجود نیست: