۰۳ فروردین، ۱۳۹۳

رونویسی عاشقانه‌ها - 39

حتی پرندگان کمک می‌کنند
به یکديگر. بیا
نزديک. نزدیک‌تر
کمکم کن
ببوسمت...

شعر: تس گالاگر
ترجمه: اسدالله امرایی

هیچ نظری موجود نیست: