۲۵ مرداد، ۱۳۹۲

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 31

آمریکا به راستی شیطان بزرگ است. هر روز یکی از بستگان یا دوستان را گول می‌زند می‌برد پیش خودش.


از: بهاره خشوعی

هیچ نظری موجود نیست: