۱۱ مهر، ۱۳۹۱

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 22

اینجا شبیه پادگان است
تنبیه برای همه
تشویق برای هیچ‌کس


از: حسین سناپور

هیچ نظری موجود نیست: