۲۸ آبان، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 13

رفتم که رفتن من عین رفتن من باشد
و فرق داشته باشد با رفتن آن دیگراناز: رضا براهنی

هیچ نظری موجود نیست: