۱۸ آبان، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 12

بیا تا برایت بگویم
چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من
شبیخون حجم تو را پیش‌بینی نمی‌کرد

شعر: سهراب سپهری

هیچ نظری موجود نیست: