۱۹ آذر، ۱۳۸۹

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 4

و این خورشید نیمه‌کاره‌ی پشت کوه،
جان من است که بالا می‌آید...

شعر: علی مسعودی‌نیا

هیچ نظری موجود نیست: