۲۴ شهریور، ۱۳۸۹

رونویسی از تنهایی‌ها - 8

آشنایانم نیز
به ملاقات پرستار جوان می‌آیند
 
 
شعر: عمران صلاحی

هیچ نظری موجود نیست: