۰۲ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی تراژدی - 10

قنداق تفنگت
از چوب درخت گردوست
وقتی که می‌کُشی
دست‌هایت سیاه می‌شود

شعر: امین اژدر


هیچ نظری موجود نیست: