۱۴ اردیبهشت، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 6

مشغول تماشای ویرون شدن من شو...

ترانه‌سرا: ایرج جنتی عطایی

هیچ نظری موجود نیست: