۲۶ فروردین، ۱۳۹۷

فریادها

بیروت!
ما را ببخش
اگر در بستر مرگ تنهایت گذاشتیم
اگر چون سربازان شکست‌خورده ترکت کردیم
ببخش ما را اگر رودخانه‌های پرخونت را دیدیم
شاهد تجاوز به تو بودیم

و خاموش ماندیم... نزار قبانی خطاب به «بیروت» سروده بوده
شما بیروت را به نام هر سرزمینی دوست داری تغییر بده.

برگردان: احمد پوری

هیچ نظری موجود نیست: