۰۵ آبان، ۱۳۹۶

حیرانی‌ها

من و گندم آموخته بودیم
که در فقر سکوت کنیم...احمدرضا احمدی

هیچ نظری موجود نیست: