۰۵ آبان، ۱۳۹۶

تنهایی‌ها

و می‌خندی
به شکل قطره‌قطره‌ی باران به روی شیشه
و آنگاه
جاری
تمام
و از برابر من حذف می‌شوی
رضا براهنی

هیچ نظری موجود نیست: