۳۰ شهریور، ۱۳۹۲

رونویسی عاشقانه‌ها - 35

بادبادک رفت بالا
قرقره از غصه لاغر شد

از: عمران صلاحی

هیچ نظری موجود نیست: