۲۵ خرداد، ۱۳۹۱

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 19

جای لب‌هایت
سیگار می‌گذارم

جای خودم
سیگار را آتش می‌زنم


از: علیرضا روشن

هیچ نظری موجود نیست: