۰۵ مهر، ۱۳۹۰

رونویسی عاشقانه‌ها - 24

و راه‌رفتن تو طوری بود
که باغ‌ها با نخ پیراهن‌شان مشغول می‌شدند
تا چشم‌شان به شما نیفتد
و شرمنده‌ی خود نباشند...تکه‌ای از شعر: شمس لنگرودی  

هیچ نظری موجود نیست: