۱۱ شهریور، ۱۳۹۰

رونویسی از تنهایی‌ها - 20

مهمانسرا،
همیشه تنهایی مرا، تشدید می‌کند
تشخیصِ حضورِ غریبه را اطراف تنم...
 
 
 
شعر: بهاره فریس‌آبادی

هیچ نظری موجود نیست: