۲۵ مرداد، ۱۳۸۹

رونویسی تنهایی‌ها - 5

مرا به او بخواهانید
شخصا مرا نمی‌خواهد

شعر: رضا براهنی

هیچ نظری موجود نیست: