۰۹ اردیبهشت، ۱۳۸۹

رونویسی عاشقانه‌ها - 5

زنان زیبا را دوست دارم
زنان کارگر را نیز

اما زنان زیبای کارگر را
دوست‌تر دارم

.
اورهان ولی
از کتاب "تو خواب عشق می‌بینی، من خواب استخوان"؛ ترجمه‌ی احمد پوری، نشر آهنگ دیگر

هیچ نظری موجود نیست: