۰۷ بهمن، ۱۳۸۸

رونویسی عاشقانه‌ها - 4

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه‌رسان من و توست

...
هوشنگ ابتهاج

هیچ نظری موجود نیست: