۲۲ آذر، ۱۳۸۸

رونویسی تراژدی - 2


یادگار پدر

...
منبع: یک‌بار پشت یک تاکسی و دو سه باری، پشت شیشه‌ی مینی‌بوس دیدم که با خط خوش نوشته بودند.
یادگار پدری که رفته و اسباب رزق و روزی فرزندش را به‌جا گذاشته. بعد همیشه فکر کرده‌ام، یعنی تا پدر زنده بوده، فرزند بی‌کار بوده پس؟ و نانش را پدر بوده که درمی‌آورده و می‌داده؟

هیچ نظری موجود نیست: