۰۳ آذر، ۱۳۸۸

رونویسی عاشقانه‌ها - 2

هر روز چیزی را به چیز دیگر تشبیه می‌کنم
و باعث خوشحالی اشیا می‌شوم

.
شاعر: غلامرضا بروسان
از: کتاب "یک بسته سیگار در تبعید" / نشر شاملو

هیچ نظری موجود نیست: