۳۰ آذر، ۱۳۹۰

رونویسی عاشقانه‌ها - 26

وقتی تمامِ تو
راز نشستن بودا است...تکه‌ای از شعر: یدالله رویایی