۰۱ شهریور، ۱۳۹۰

رونویسی از حیرانی‌ها - 11

دست‌های من تجزیه‌طلب‌ هستند...
تکه‌ای از شعر: بهاره فریس‌آبادی

هیچ نظری موجود نیست: