۱۲ تیر، ۱۳۹۰

رونویسی فریادها - 12

همه حرفا که آخه گفتنی نیست...
تکه‌ای از ترانه‌ی مسعود فردمنش

هیچ نظری موجود نیست: